دانلود رایگان


اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع امروزی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمهبه همان اندازه كه سلولهای اندام یك موجود زنده به خون نیاز دارد اندام جوامع صنعتی نیز محتاج جریان الكتریكی می باشد. زندگی امروز دیگر بدون شبكه وسیع انرژی

دانلود رایگان

مقدمه

به همان اندازه كه سلولهای اندام یك موجود زنده به خون نیاز دارد اندام جوامع صنعتی نیز محتاج جریان الكتریكی می باشد. زندگی امروز دیگر بدون شبكه وسیع انرژی الكتریكی كه با انشعابات زیاد مجتمعهای بزرگ و كوچك صنعتی و مسكونی را تغذیه می نمایند قابل تصور نیست. انرژی الكتریكی در مقایسه با سایر انرژی‌ ها از محاسن ویژه ای برخوردار است. به عنوان نمونه می توان خصوصیات زیر را نام برد:

1- هیچ گونه محدودیتی از نظر مقدار در انتقال و توزیع این انرژی‌ وجود ندارد.

2- عمل انتقال این انرژی‌ برای فواصل زیاد به سهولت امكان پذیر است.

3- تلفات این انرژی‌ در طول خطوط انتقال و توزیع كم و دارای راندمان نسبتاً بالایی است.

4- كنترل و تبدیل و تغییر این انرژی‌ به سایر این انرژی‌ ها به آسانی انجام پذیر است.

به طور كلی هر سیستم انرژی‌ الكتریكی دارای سه قسمت اصلی می باشد:

1- مركز تولید نیروگاه 2- خطوط انتقال نیرو 3- شبكه های توزیع نیرو

معمولاً نیروگاهها با توجه به جوانب ایمنی و اقتصادی و به خصوص با توجه به نوعشان (آبی، بخاری و گازی). درمسافتی دور از مصرف كنندگان ساخته می شود. وظیفه خطوط انتقال نیرو با تجهیزات مختلف مربوطه، این است كه انرژی تولید شده را به شبكه های توزیع منتقل نمایند.

عمل انتقال نیروهای برق با فشار الكتریكی كم امكان پذیر نیست بلكه جهت انتقال از فشار الكتریكی زیاد استفاده می شود، كه بعداً در محل نزدیكی مصرف به فشار الكتریكی كم تبدیل شده و توزیع خواهد شد. اگرچه جهت مصرف كنندگان عمده نیز امكان تغذیه با فشار كم وجود دارد ولی در این گونه موارد بهتر است كه مستقیماً انشعاب فشار قوی داد.

خلاصه اینكه در هر مجتمع بزرگ صنعتی و یا در هر شهری حداقل یك شبكه فشار قوی بایستی وجود داشته باشد تا در نقاط مختلف شبكه های فشار ضعیف را تقویت كنند و انتخاب این فشار تابع بزرگی محل و بار شبكه خواهد بود. برای این كه بتوان سیستم های مختلف انتقال و توزیع نیروی برق را به یكدیگر مرتبط نمود از فشارهای استاندارد شده زیر استفاده می شود:

v(230-400)

kv(11-20-33)

kv(63-132)

kv(230-400)

فشار ضعیف

فشار متوسط

فشار قوی

فشار خیلی قوی

در ایران جهت استفاده تغذیه مصرف كنندگان عموماً از جریان متناوب فشار ضعیف (v220/v380) استفاده می شود. همچنین جهت استفاد تغذیه پستهای فشار ضعیف (380) ولتی و فشار متوسط kv20 جهت تغذیه پستهای فشار متوسط از فشار قوی 63 كیلو ولت استفاده می شود.

نقش شبكه توزیع (فشار ضعیف و فشار متوسط) یك شهر را چه از نظر حجم و چه از نظر وسعت و چه از نظر ارزش و اهمیت می توان به مویرگهای بدن تشبیه نمود كه به مزین و مهتدین فطینو یعنی تغذیه مصرف كنندگان را عهده دار می باشند.

حال برای درك بهتر از مطلب سیستم توزیع نیروی برق و تقسیمات آن به شرح سیستم برق می پردازیم.

تشریح سیستم برق

با وجود این كه سیستم قدرت الكتریكی استاندارد وجود ندارد نموداری شامل اجزاء متعدد كه معمولاً در ساختار چنین سیستمی یافت می شود در شكل (1) نشان داده شده است.

باید به اجزاء آن توجهی ویژه داشت زیرا اجزاء مزبور سیستم توزیع را خواهند ساخت. در حالی كه به وضوح جهت جریان انرژی از نیروگاه به طرف مصرف كننده است برای رسیدن به مقصود اگر جهت نگرش خود را تغیر دهیم و وقایع را از پشت مصرف كننده به سمت نیروگاه ملاحظه نماییم می تواند آگاهی دهنده باشد.

انرژی‌ بوسیله مصرف كننده در ولتاژ نامی كار، بهره برداری می شود كه به طور كلی (در آمریكا) در محدوده 110 تا 125 ولت و 220 تا 250 ولت می باشد. انرژی‌ از یك دستگاه اندازه گیری عبور نموده و میزان مصرف و صورت حساب مشترك مشخص می‌گردد، ولی ممكن است در بدست آوردن اطلاعات برای برنامه ریزی، طراحی و بهره برداری بعدی نیز كمك نماید. معمولاً دستگاه اندازه گیری شامل وسیله‌ای است كه مصرف كننده را از شبكه ورودی جدا می كند كه این به هر دلیلی كه باشد ضرورت خواهد داشت.

انرژی‌ از هادی ها به دستگاه اندازه گیری در مدار فشار ضعیف جاری می شود. این هادی ها به عنوان سرویس دهنده مصرف كننده یا انشعاب مشتركین می باشند. مشتركین زیادی از شبكه فشار ضعیف انشعاب می گیرند. شبكه های فشار ضعیف به این صورت است كه برق را به مشتركین تحویل می دهد و خود از ترانسفورماتورهای توزیع تغذیه می شود. در ترانس ولتاژ انرژی تحویلی از م قدار فشار متوسط به مقادیر فشار ضعیف مصرفی كه قبلاً ذكر شده كاهش پیدا می كند. ترانس ها در مقابل اضافه بارها و اتصال كوتاهها به وسیله فیوزها با رابط های حفاظتی كه طرف فشار قوی قرار می گیرند حف اظت می شوند و در طرف فشار ضعیف ترانس هم كلید قدرت (دژنكتور) قرار می گیرد.

فیوزها و رابطهای حفاظتی در مواقع عیب داخلی خود ترانس نیز عمل می‌كند. كلیدهای قدرت طرف فشار ضعیف یا ثانویه ترانس فقط در مواقع اتصالی یا اضافه بار ایجاد شده در طرف فشار ضعیف و انشعابات مصرف كننده عمل می كند. همچنین در خطوط هوایی ترانس توسط برق گیر در مقابل رعد و برق یا ولتاژهای موجی خط محافظت می شود و قبل از صدمه زدن به ترانس به زمین تخلیه می شود. ترانسی كه به مدار فشار متوسط وصل می شود ممكن است دارای انشعابات فرعی باشد كه به یك فاز از سه فاز معمولی اصلی متصل شود. این انشعاب معمولاً از طریق فیوز خط یا فیوز جدا كننده صورت می گیرد و در موقع وقوع اتصالی یا اضافه بار در مدار فرعی آن را از مدار داخلی جدا می نماید.

مدارات سه فاز اصلی ممكن است دارای انشعاب هایی متعدد سه فاز باشد كه گاهی از طریق كلیدها و گاهی اوقات از طریق فیوزهای جدا كننده یا فیوزهای خط دیگر به یكدیگر متصل شوند. در بعضی موارد تعدادی از انشعابات فرعی سه فاز می توان از طریق كلیدهای مجدد نیز به مدار اصلی سه فازه متصل شوند، به هنگام وقوع اتصالی در انشعابات فرعی، كلیدهای وصل مجدد عمل می كنند و انشعابات فرعی را از اصلی جدا می نمایند با اینكه فیوزها یا جدا كننده های خط هم این كار را انجام می‌دهند، ولی قبل از این كه انشعابات فرعی به طور دائمی باز بماند، كلید وصل مجدد می‌تواند دوباره انشعاب فرعی را به اصلی وصل كرده و با تاخیر زمانی از پیش تنظیم شده، آن را چند مرتبه برقرار كند.
دانلود پروژه برق


دانلود مقاله برق


دانلود پایان نامه برق


دانلود تحقیق برق


اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع امروزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت کامل با عنوان پمپ های بادی آبکش در 32 …

... (مقاله اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع امروزی ... کاربرد انرژی های ...

پایان نامه بررسی انواع نانو کامپوزیتها و کاربرد آنها در ...

... کامپوزیتها و کاربرد آنها در صنایع ... بررسی و کاربرد انواع آنتن های هوشمند ...

دانلود با لینک مستقیم پاورپوینت کاربرد انرژی های

... اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع امروزی . ... و کاربرد هاي آن در جوامع ...

دانلود تحقیق اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع ...

... و کاربرد های آن در جوامع ... اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع امروزی ...

انرژیهای نو - مقاله

و انرژی در ... بر سر راه توسعه و کاربرد انرژی خورشیدی ... های آن دارای انرژی جنبشی و ...

طراحی و ساخت شارژر و اینورتر سلول های خورشیدی | هزار و

... ها در جوامع امروزی ... و تبدیل آن به انرژی الکتریکی ... کاربرد سیستم های ...

پروژه کارآفرینی تولید انواع دستكش های معاینه و

... تولید انواع دستكش های معاینه و جراحی در 19 صفحه ... منابع تامین آن بشرح ...

دانلود تحقیق آرایه های ادبی.DOC - رزفایل

دانلودتحقیق درمورد ورزش در ... اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع امروزی;

پاورپوینت کامل با عنوان پمپ های بادی آبکش در 32 …

... (مقاله اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع امروزی ... کاربرد انرژی های ...

انرژیهای نو - مقاله

و انرژی در ... بر سر راه توسعه و کاربرد انرژی خورشیدی ... های آن دارای انرژی جنبشی و ...

دانلود پایان نامه در مورد اهمیت انرژی روشنایی

دانلود تحقیق اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع امروزی ... و اهمیت آن در ...

پروژه کارآفرینی تولید انواع دستكش های معاینه و

... تولید انواع دستكش های معاینه و جراحی در 19 صفحه ... منابع تامین آن بشرح ...

پاورپوینت کامل با عنوان پمپ های بادی آبکش در 32 …

... (مقاله اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع امروزی ... کاربرد انرژی های ...

پایان نامه بررسی انواع نانو کامپوزیتها و کاربرد آنها در ...

... کامپوزیتها و کاربرد آنها در صنایع ... بررسی و کاربرد انواع آنتن های هوشمند ...

پاورپوینت کامل با عنوان پمپ های بادی آبکش در 32 …

... (مقاله اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع امروزی ... کاربرد انرژی های ...

فروش فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان …

... مكانیك در حرارت و ... اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع امروزی ...

کاربرد برق

آن و انرژی در حدود ... کاربرد . اصلی دیگر آن در تصفیه ... توربین‌های گاز امروزی بود و ...

دانلود تحقیق اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع ...

مشخصات این فایل عنوان: اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع امروزی فرمت فایل ...

دانلود پایان نامه در مورد اهمیت انرژی روشنایی

دانلود تحقیق اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع امروزی ... و اهمیت آن در ...

کاربرد ضرب المثل آب که یکجا ماند میگندد

ریشه ضرب المثل های ایرانی و کاربرد آن ... با اين وصف در ... مقاله اهمیت انرژی الکتریکی و ...

انرژیهای نو - مقاله

و انرژی در ... بر سر راه توسعه و کاربرد انرژی خورشیدی ... های آن دارای انرژی جنبشی و ...

کاربرد برق

آن و انرژی در حدود ... کاربرد . اصلی دیگر آن در تصفیه ... توربین‌های گاز امروزی بود و ...

دانلود پایان نامه در مورد اهمیت انرژی روشنایی

دانلود تحقیق اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع امروزی ... و اهمیت آن در ...

انرژیهای نو - مقاله

و انرژی در ... بر سر راه توسعه و کاربرد انرژی خورشیدی ... های آن دارای انرژی جنبشی و ...

بررسی انرژی هسته ای و کاربرد پزشکی آن

مقاله اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع امروزی. ... انرژی هسته ای و کاربرد ...بنر لایه باز طرح رهبری - psd لایه باز رهبری

مدل سه بعدی کاغذی گوزن شمالی

مدل سه بعدی کاغذی گوزن شمالی

نرم افزار نصب کردنیه pspice80

مقاله سنجش از راه دورشیوه نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد ودکترا

رابطه بین اخلاق تجاری و سودآوری شرکت ها-با فرمت word

خلاصه کتاب سنجش واندازه گیری علی اکبر سیف