دانلود رایگان


حسابداری 36. حسابرسي مبتنی بر ریسک: رویکردی جدید - دانلود رایگاندانلود رایگان حسابرسي مبتنی بر ریسک: رویکردی جدیدهر یک ازحريفان در بازي شطرنج، میدان بازي را از نقطه نظر خاص خودش مي بيند.در حسابرسي مبتنی بر ریسک، حسابرسان در همان طرف ميز

دانلود رایگان حسابرسي مبتنی بر ریسک: رویکردی جدید
هر یک ازحريفان در بازي شطرنج، میدان بازي را از نقطه نظر خاص خودش مي بيند.در حسابرسي مبتنی بر ریسک، حسابرسان در همان طرف ميز كه مشتري مي ايستد، آن ها نيز       مي ايستند. اكنون مشتري يك نفر را با خود دارد چون ديد آن ها به کسب و کار يكسان است. محدوديت هاي روش قديمي :اكنون بيایید با هم موارد مخصوص مربوط به ساختار کسب و کار را بدست آوريم. در حسابرسي قديمي، حسابرسان واقعاً تمام تصميمات حسابرسي شان را بر مبناي جنبه مادي اتخاذ مي كردند، كه آن در صد (يا كسري از درصد ) كار پيمانكار مي باشد. كنترل هاي داخلي كه توسط پيمانكار صورت مي گرفت براي اهداف حسابرسي كه بيمار سودمند بودند به طور گسترده مورد ارزيابي قرار نمي گرفتند، چون توجه فقط بر روي تغيير ارقام و اعدادي بود كه در صورت حساب هاي مالي گزارش مي شدند. و در پايان حسابرسي چيزي را كه قبلا پيمانكار مي دانست تغيير مي داد كه آن اين بود كه شركت بر روي بعضي شغل سرمايه گذاري كند و همچنين بعضي از شغل ها را رها كند. پس پيمانكار يك صورت حساب و جريان كاري بدست مي آورد كه خودش را دوباره سال بعد تكرار مي كرد. در بعضي موقعيت ها اين تنها روشي است كه حسابرسان مي توانند بر عهده بگيرند به خاطر كنترل ضعيف محيط كه در شركت ارائه مي شود به طور كلي زماني كه كنترلهاي ضعيف داخلي وجود دارد. به اين خاطر است كه مديريت تصميم هوشيارانه اي اتخاذ كرده كه كنترلهاي داخلي به اندازه عوامل ديگر کسب و کار مهم نيستند. به هر حال كنترل ضعيف محيط به خودي خود يك خطر آشكاري دست و چيزي است كه بايد مورد توجه مديريت قرار داد (اهميت آن را به ياد مديريت آورد)  در حالي كه روش قديمي حسابرسي فقط در محيط هايي با كنترل ضعيف كار  مي كرد، حسابرسي مبتنی بر ریسک اين ضعف ها را تشخيص مي داد تا اين كه مديريت بتواند گام هاي شايسته اي بردارد تا كنترل هاي داخلي را قوت ببخشد. 


ریسک


حسابرسي


تصميمات حسابرسي


مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی


مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه


مقاله انگلیسی حسابداری


Risk-Based Auditing


Risk-Based


Risk


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت حسابداری - دانلود رایگان تحقیق و پروژه و …

ترجمه پیشرفت هایی حول فعالیت مبتنی بر ... جدید کفایت ... رویکردی نوین در حسابداری ...

دانلود مقاله و پروژه - مقالات حسابرسی و مقالات حسابداری

... مقالات حسابرسی و مقالات حسابداری ... مبتنی بر اصول و قواعد ... و مقابله با ریسک ...

مقاله حسابداری

بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک ... هزینه یابی بر مبنای هدف "رویکردی هدفمند ... مبتنی ...

مقاله حسابداری

بررسی رابطه اطلاعات حسابداری و ریسک ... هزینه یابی بر مبنای هدف "رویکردی هدفمند ... مبتنی ...

مطالعات مالی Muhasebe - Finansman - روش شناسی …

... حسابداری و ... علوم طبیعی و تجربی باید مبتنی و متکی بر فرضیات ... حسابرسي‌ نخستين ...

تحلیل سازه ها - مباحث بنیادی، رشته عمران

آموزش حرفه ای کاردستی با کاغذ

التعازی و المراثی للمبرد

دانلود طرح کارآفرینی بازیافت فیلترهای روغنی خودرو

پروژه متره وبرآورد مسکونی 3 طبقه بتنی(نقشه با فرمت jpg)

گزارش کار آموزی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاینthe internet of things

پاورپوینت درس 10 تاریخ معاصر ایران (سقوط رضا شاه)